Głogów jest miastem, które przez wzgląd na liczne zabytki, niewątpliwie zasługuje na uwagę. Jednym z pomników przeszłości dobitnie świadczącym o randze tego miejsca jest Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP.
Trzebnica KlasztorTrzebnica Klasztor  | NachodNachod  | Muzeum Ziemi KłodzkiejMuzeum Ziemi Kłodzkiej  |