Cafe Paola w Polanicy Zdroju, pięknie położna w Parku Zdrojowym.
Muzeum Ziemi KłodzkiejMuzeum Ziemi Kłodzkiej  | Targoszyn, PałacTargoszyn, Pałac  | Ziębice - prezentacja miastaZiębice - prezentacja miasta  |