Zamek w Bolkowie (niem. Bolkoburg) położony jest na wysokiej górze (Zamkowe Wzgórze – niem. Burgberg, 396 m n.p.m.,), której zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (różnica wysokości wynosi 90 m), a łagodny wschodni stok zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem wyżynnym. Budowla zajmuje 7600 m2.
Muzea Ziemi Kłodzkiej  | Zieleniec - JakubcówkaZieleniec - Jakubcówka  | Zamek we FrydlandzieZamek we Frydlandzie  |