Miasto powiatowe, położone 27 km od centrum aglomeracji wrocławskiej, ważny ośrodek gospodarczy, społeczny i kulturalny dla regionu, w którym znajduje się specjalna strefa ekonomiczna w Jelczu Laskowicach.
Okolice Kudowy Zdrój  | ZiębiceZiębice  | TrzebnicaTrzebnica  |