Kopalnia Julia powstała z połączenia około 15 małych kopalń prowadzących eksploatację węgla na obszarze gminy Biały Kamień od XVI wieku. Początkowo eksploatacja prowadzona była sposobem odkrywkowym na wychodniach pokładów węgla w pobliżu podnóża góry Chełmiec oraz w rejonie Lisiego Wzgórza. Obecność górnictwa węglowego we wsi Biały Kamień została potwierdzona w protokole sądowym z 1561r.
Puchaczówka - Sienna  | Kościół Św. Barbary w StoszowicachKościół Św. Barbary w Stoszowicach  | Gościniec Pod CzeremchąGościniec Pod Czeremchą  |