Pałac jest potężną wielotraktową budowlą z wielką wieżą od strony północno - wschodniej oraz drugą, mniejszą od strony północno - zachodniej. Założenie posiada trzy kondygnacje i zbudowane jest na planie nieregularnym. Część pałacu zachowała jeszcze swoje barokowe cechy.
Pałac PaulinumPałac Paulinum  | Góry, plenery i widoki okolic  | Ziębice - prezentacja miastaZiębice - prezentacja miasta  |