Pałac jest potężną wielotraktową budowlą z wielką wieżą od strony północno - wschodniej oraz drugą, mniejszą od strony północno - zachodniej. Założenie posiada trzy kondygnacje i zbudowane jest na planie nieregularnym. Część pałacu zachowała jeszcze swoje barokowe cechy.
Zamek BolczówZamek Bolczów  | Olszyny NiezgódzkieOlszyny Niezgódzkie  | Restauracja Presto, Duszniki ZdrójRestauracja Presto, Duszniki Zdrój  |