Opactwo cystersów w Lubiążu – cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.
Pod Łabskim SzczytemPod Łabskim Szczytem  | Duszniki Zdrój, Muzeum PapiernictwaDuszniki Zdrój, Muzeum Papiernictwa  | Szczytna - Punkt widokowySzczytna - Punkt widokowy  |