Opactwo cystersów w Lubiążu – cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.
Lądek Zdrój, ProHarmonia Rezydencja WellnessLądek Zdrój, ProHarmonia Rezydencja Wellness  | ChojnówChojnów  | Stoki narciarskie okolic  |