Opactwo cystersów w Lubiążu – cysterski zespół klasztorny w Lubiążu, jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będący jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.
Dom Hauptmanna w JagniątkowieDom Hauptmanna w Jagniątkowie  | Kudowa Zdrój, pijalnia wód mineralnychKudowa Zdrój, pijalnia wód mineralnych  | Międzylesie, miasto i gminaMiędzylesie, miasto i gmina  |