Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast śląskich, a prawa miejskie otrzymał od Henryka Brodatego w 1217 r. Założony został w związku z odkryciem i eksploatacją złóż złota i srebra. Po wyczerpaniu się złóż Lwówek Śląski był ważnym ośrodkiem produkcji sukna, a największy jego rozkwit przypadł na XVI w. dzięki położeniu na szlaku handlowym.
Pałac StaniszówPałac Staniszów  | Lądek Zdrój, Zakład Przyrodoleczniczy Lądek Zdrój, Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech" - basen termalny  | Szklarska Poręba, Kopalnia StanisławSzklarska Poręba, Kopalnia Stanisław  | 
Lwówek Śląski atrakcje turystyka Dolny Śląsk panoramy sferyczne zdjęcia panoramiczne