Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast śląskich, a prawa miejskie otrzymał od Henryka Brodatego w 1217 r. Założony został w związku z odkryciem i eksploatacją złóż złota i srebra. Po wyczerpaniu się złóż Lwówek Śląski był ważnym ośrodkiem produkcji sukna, a największy jego rozkwit przypadł na XVI w. dzięki położeniu na szlaku handlowym.
Bielice, Chata CyborgaBielice, Chata Cyborga  | Restauracja Erato, Duszniki ZdrójRestauracja Erato, Duszniki Zdrój  | Kłodzko, Restauracja Kłodzko, Restauracja "Secesja"  | 
Lwówek Śląski atrakcje turystyka Dolny Śląsk panoramy sferyczne zdjęcia panoramiczne