Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast śląskich, a prawa miejskie otrzymał od Henryka Brodatego w 1217 r. Założony został w związku z odkryciem i eksploatacją złóż złota i srebra. Po wyczerpaniu się złóż Lwówek Śląski był ważnym ośrodkiem produkcji sukna, a największy jego rozkwit przypadł na XVI w. dzięki położeniu na szlaku handlowym.
Hotel PolanicaHotel Polanica  | Szklarska Poręba, Karczma KarkonoskaSzklarska Poręba, Karczma Karkonoska  | GryglówkaGryglówka  | 
Lwówek Śląski atrakcje turystyka Dolny Śląsk panoramy sferyczne zdjęcia panoramiczne