Miasto w dzisiejszej postaci powstało w 1973 z połączenia czterech odrębnych miejscowości: miasta Boguszów, miasta Gorce, osiedla miejskiego Kuźnice Świdnickie oraz wsi Stary Lesieniec. Leży na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych (Sudety Środkowe).
Centrum Rehabilitacji CZERNIAWA ZDRÓJCentrum Rehabilitacji CZERNIAWA ZDRÓJ  | Szczytna - KościółSzczytna - Kościół  | JaworJawor  |