Sokołowsko leży leży na wysokości 540-600 m npm w dwóch dolinach: Sokołowca (dawniej zwanej w całosci Radosnym Jarem - obecnie tylko część wsch.) i Dziczego Potoku (Bednarski Jar) (obniżenie na skrzyżowaniu tych dolin jest zwane czasami Kotliną Sokołowska), otoczone ze wszystkich stron stromymi zboczami szczytów Gór Suchych.
Park Wielokulturowy Stara KopalniaPark Wielokulturowy Stara Kopalnia  | Restauracje i Kawiarnie - Polanica Zdrój  | Kudowa, Dolina Sportów ZimowychKudowa, Dolina Sportów Zimowych  |