Sokołowsko leży leży na wysokości 540-600 m npm w dwóch dolinach: Sokołowca (dawniej zwanej w całosci Radosnym Jarem - obecnie tylko część wsch.) i Dziczego Potoku (Bednarski Jar) (obniżenie na skrzyżowaniu tych dolin jest zwane czasami Kotliną Sokołowska), otoczone ze wszystkich stron stromymi zboczami szczytów Gór Suchych.
Lądek Zdrój, figura Trójcy ŚwiętejLądek Zdrój, figura Trójcy Świętej  | Inscenizacja bitwy z 1807 rokuInscenizacja bitwy z 1807 roku  | ZiębiceZiębice  |