Łagiewniki usytuowane są na południowym skraju Niziny Wrocławskiej w centrum Wzgórz Łagiewnickich, u podnóża Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i Masywu Ślęży. Wieś przecina dolinka Krzywili, prawego dopływu Ślęzy. W minionych wiekach nazwa wsi zmieniała się następująco: 1253 r. - Lagevnik, 1317 r. - Heidenrici villa, 1330 r. - Heidinrici villa, 1335 r. - villa Henrici, 1390 r. -Heydnnrichsdorff, 1743 r. - Heydersdorf, 1783 r. - Heidersdorf, od 1945 r. - Łagiewniki
Zieleniec, Bajka - Pokoje GościnneZieleniec, Bajka - Pokoje Gościnne  | Szczawno Zdrój, róg ulic Kosciuszki i RatuszowejSzczawno Zdrój, róg ulic Kosciuszki i Ratuszowej  | Kudowa Zdrój, Villa ResidenceKudowa Zdrój, Villa Residence  |