herb Gmina Ziębice położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, na Przedgórzu Sudeckim. Centrum gminy zajmuje Wysoczyzna Ziębicka (250-300 m n.p.m.), falista równina, którą przecina dolina Oławy. Oprócz jedynego w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, znajduje się w Ziębicach pomnik Orła Piastowskiego (największy w Europie pomnik wykonany z ceramiki).


Ziębice - prezentacja miasta Ziębice - prezentacja miasta
Ziębice
Ziębice Ziębice
Ziębice
Ziębice Ziębice
Ziębice - Kościół